avtomat images

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia

Cieľom združenia je • ochrana kultúrneho a historického dedičstva v meste Rožňava a jeho okolí, • podpora občianskeho konania zameraného na ochranu kultúrneho a historického dedičstva v meste Rožňava a jeho okolí, • ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava a jeho okolia, • presadzovanie hodnôt slobodnej spoločnosti, slobodnej ekonomiky, osobnej zodpovednosti, ochrany súkromného vlastníctva, prirodzených foriem solidarity, demokratického právneho štátu, občianskej spoločnosti a ľudských práv, • rozvoj a ochrana demokratických hodnôt a občianskej participácie na správe vecí verejných, • podpora výskumu a vzdelávania, • podpora kultúry a športu, • analyzovanie ekonomických, sociálnych, politických, právnych, bezpečnostných, kultúrnych, vzdelávacích a iných problémov v meste Rožňava a jeho okolí, formulovanie názorov na ne a ich verejné prezentovanie.